Sustainable software success

We help your business succeed in your software development projects sustainably and repeatably through

 • Auditing and developing software engineering methods and organisations
 • Improving your software operations through lean and agile practices and DevOps methods
 • Managing complex and large scale software projects
 • Evaluating, selecting and managing technologies, technology partners and subcontractors
 • Developing product data management solutions, including content and document management tools and processes
 • Executing change projects related to organisations, technologies, processes, tools & methods
 • Training, coaching and supporting you on all of the above — preferably hands-on!

Kestävää ohjelmistomenestystä

Autamme liiketoimintaasi menestymään ohjelmistokehityshankkeissa kestävästi ja toistettavasti tarjoamalla seuraavia asiantuntijapalveluita:

 • Ohjelmistotuotannon menetelmien ja organisaatioiden auditointi ja kehittäminen
 • Ketterien ja lean-menetelmien sekä DevOps-käytäntöjen jalkauttaminen
 • Vaativien ja laajojen hankkeiden johtaminen ja operatiivinen läpivienti
 • Teknologioiden, teknologiapartnereiden ja toimittajien arviointi, valintaprosessi ja hallinta
 • Tuotetiedon hallintaratkaisut sisällönhallinnasta dokumentinhallintaan
 • Organisaatioita, teknologioita, prosesseja, työkaluja ja menetelmiä koskevien muutoshankkeiden onnistunut läpivienti
 • Koulutus, valmennus ja tuki koskien kaikkia ylläolevia — konkreettisesti ja käytännönläheisesti!

"Opero on auttanut meitä nostamaan ohjelmistotuotantomme tehokkuutta ja ennustettavuutta auttamalla meitä ketterän kehityksen käytäntöönviennissä. Heidän kokemuksensa näiden menetelmien soveltamisesta monimutkaisten ohjelmistotuotteiden kehitykseen sekä osaamisensa DevOps avusteisen työmallin käytäntöönviemisessä on tuonut mitattavia hyötyjä tuotekehitykseemme."

Matti Sarén, Director of technology and strategic R&D programs, Metso Automation

Our clients

Asiakkaitamme

 • Valmet Oyj
 • Metso Oyj
 • Talentum events
 • Insta DefSec
 • VVI
 • Celkee Oy